Medicinaffald

Medicinaffald

Grindsted Apotek, Grindsted Lyng apotek og Billund Apotek modtager medicinrester fra private til forsvarlig destruktion.

Al medicin er forsynet med en udløbsdato, hvortil producenten garanterer for lægemidlets virkning i uåbnet emballage og ved korrekt opbevaringstemperatur. Denne udløbsdato er maksimal holdbarhed, da nogle lægemidler kun holder sig i kort tid efter de er åbnet. Det gælder f.eks. øjendråber.

Det står altid på emballagen, hvordan medicinen skal opbevares.

Hvis udløbsdato er overskredet, kan det virksomme stof være mere eller mindre ødelagt, og virkningen derfor ikke som ønsket.

Af hensyn til miljøet skal gammel medicin altid afleveres på apoteket, som sørger for at det bliver destrueret forsvarligt. Medicinen skal afleveres i original emballage, så det kan sorteres korrekt.

Tom emballage og tomme sprøjter uden kanyler skal ikke afleveres på apoteket, men følge den normale renovation.

Af hensyn til smittefaren modtager vi kun kanyler i egnede kanylebokse. Godkendte kanylebokse udleveres til private fra apoteket uden beregning til borgere i Billund kommune.